Sivil Toplum Vaka Örneği: FEMNET

“OAR bize, işçi şikayetlerinden kaynaklanan spesifik sorularımızla ilgili verileri hızlıca kontrol etme olanağı sunuyor.”

FEMNET işçi taleplerini doğrular.

FEMNET çalıştıkları fabrikalardaki koşullarla ilgili olarak işçilerden şikayetler almaktadır. Söz konusu bu şikayetler çoğu zaman fabrikada üretilen marka/markalara atıfta bulunur.

OAR, bir markanın hâlihazırda belirli bir imalatçıyla ilişkili olup olmadığının veya belirli bir ülkede kaç adet tedarikçisinin bulunduğunun kontrol edilmesinde FEMNET’e yardımcı olmaktadır.

“OAR bize, işçi şikayetlerinden kaynaklanan spesifik sorularımızla ilgili verileri hızlıca kontrol etme olanağı sunuyor.”

Image shows the logo of Femnet.

Merkezi Almanya'da bulunan FEMNET, politik katılım, eğitim ve danışmanlık çalışmalarının yanı sıra küresel giyim endüstrisinde kadın hakları için bir dayanışma fonu taahhüt eden kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.