Sivil Toplum Vaka Örneği: Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) (İş Dünyası & İnsan Hakları Kaynak Merkezi))

"Ücretsiz, kamuya açık bir veri tabanı olarak OAR, kurumsal şeffaflık ve hesap verebilirlik anlamında biz ve ortaklarımız adına önemli bir araç haline geldi."

BHRRC, işten çıkarma ve ödenmeyen ücretler gibi sorunlara hızlıca karşılık vermektedir.

Vaka 1:

2019'un başlarında, OAR verileri, BHRRC'nin Kamboçya'da sosyal yardımların ödenmemesi nedeniyle greve giden 1000'den fazla hazır giyim işçisinin işten çıkarılmasına hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağladı.

BHRRC OAR'ı, söz konusu fabrikadan tedarik sağlayan markaları belirlemek, yanıtlarını ve eylem planlarını istemek için kullandı. Bu çağrıya iki marka yanıt verdi ve soruşturma başlattı. Marka müdahaleleri de dahil olmak üzere birçok çevreden gelen baskılar sayesinde, işçilerin çoğunluğu eski görevlerine geri getirildi.

“Açıkçası kıdem tazminatı ve işe alım ücretleri açısından yapılması gereken çok daha fazla şey var, ancak şimdiye kadar elde edilen bu etkiler bile OAR olmadan mümkün olmazdı!”

Vaka 2:

Ağustos 2019’da Morityus’ta bir fabrikanın kapatılmasının ardından BHRRC, geriye doğru markaların izini sürmek için OAR’ı kullandı. Fabrikanın kapanması Bangladeşli göçmen işçileri çıkmaza düşürmüş ve ücretlerinin ödenmemesi durumunu ortaya çıkarmıştı.

Markalara ulaştıktan sonra, BHRRC, iyileştirici adımların atıldığından emin olmak için söz konusu fabrikadan tedarik sağlayan büyük bir marka ve yerel bir sendika ile çalıştı. (geri ödemeler, bazıları için yeniden istihdam, Morityus hükümetiyle geri dönüş görüşmeleri, su ve elektrik hatlarının yeniden kurulumu vb.)

“Halka açık, ücretsiz bir veri tabanı olarak OAR; hem bizim hem de ortaklarımızın açısından, kurumsal şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda önemli bir araç haline gelmiştir. Bize, işimizle ilgi hızlı ve doğrudan fayda sağlamaktadır. Örneğin, OAR veri tabanını markaların tedarik zincirlerindeki ihlallerden haberdar olmalarını sağlamak, hazır giyim fabrikalarında bizlere iletilen suistimallerin izini sürmek, suistimali sona erdirmek adına hesap verebilirliği ve gerekli çabayı etkin kılmak ve zarar görenlere yardımcı olmak için kullanmaktayız.

Sektörün tamamı için büyük faydaları olduğuna inanıyoruz. Şirketler, sivil toplum, yatırımcılar ve yönetimler içerisindeki insan hakları savunucuları OAR’ı, sürdürülebilirliği ve tedarik zincirinde insan haklarına saygıyı sağlamak, ihtiyaç duyulan değişimi tetiklemek için kullanabilir.”

Phil Bloomer, Executive Director, Business and Human Rights Resource Centre

Image shows the logo of Business & Human Rights Resource Centre.

BHRRC, kendini işletmelerde insan haklarının geliştirilmesine ve suistimallerin ortadan kaldırılmasına adamış küresel, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Şirketlerin insan hakları konusuna eğilmelerini sağlamada, topluluklara ve STK’lara yardımcı olmakta ve yanıtlarını tam olarak sunmaları için şirketlere bir fırsat sunmaktadır. Aynı zamanda 180’den fazla ülkede 9,000’den fazla şirketin insan hakları politika ve performansının da takibini yapmakta ve bilgileri kamuyla paylaşmaktadır. Bilgilerin kamuyla paylaşılmasını teşvik etmek için şirketlerle ve hükümetlerle yakın ilişkiler kurmaktadır.